Στοιχεία Μέλους - DHL Express


Επωνυμία Εταιρείας

DHL EXPRESS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Υπηρεσίες Logistics - Courier
Όνομα εκπροσώπου:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ