Στοιχεία Μέλους - Courier Center


Επωνυμία Εταιρείας

COURIER CENTER AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Παναγιώτης Χύτας
Εμπορικός Διευθυντής

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Υπηρεσίες Logistics - Courier
Όνομα εκπροσώπου:
Παναγιώτης Χύτας