Στοιχεία Μέλους - Cosmo-one


Επωνυμία Εταιρείας

ΚΟΣΜΟ - ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Πετμεζάς Αθανάσιος
Διευθύνων Σύμβουλος

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες
Όνομα εκπροσώπου:
Πετμεζάς Αθανάσιος