Στοιχεία Μέλους - Cookshop


Επωνυμία Εταιρείας

Αφοί Κ. Σαραφίδη ΑΕΒΕ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Κωνσταντίνος Σαραφίδης
Εμπορικός Διευθυντής Cookshop

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
Κωνσταντίνος Σαραφίδης