Στοιχεία Μέλους - Convert Group


Επωνυμία Εταιρείας

CONVERT GROUP ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Παναγιώτης Γκεζερλής
CEO

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
eBusiness consulting
Όνομα εκπροσώπου:
Παναγιώτης Γκεζερλής