Στοιχεία Μέλους - CDC


Επωνυμία Εταιρείας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ