Στοιχεία Μέλους - Brandbags


Επωνυμία Εταιρείας

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ