Στοιχεία Μέλους - Aslanis Home


Επωνυμία Εταιρείας

ΟΡΑΜΑ 21ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΗΛΙΑΣ ΤΟΓΚΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΗΛΙΑΣ ΤΟΓΚΑΣ