Στοιχεία Μέλους - Aravidis


Επωνυμία Εταιρείας

ΑΡΑΒΙΔΗΣ Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Ανδρέας Αραβίδης / Αριστείδης Αραβίδης
Πρόεδρος & Δ.Σύμβουλος / Αντιπρόεδρος - Υπεύθυνος eCommerce

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
Ανδρέας Αραβίδης / Αριστείδης Αραβίδης