Στοιχεία Μέλους - Anystore


Επωνυμία Εταιρείας

ANYSTORE ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Χριστόφορος Τσούνης /Δημητρακοπούλου Αναστασία
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
Χριστόφορος Τσούνης /Δημητρακοπούλου Αναστασία