Στοιχεία Μέλους - Anatello


Επωνυμία Εταιρείας

CASABABY I.K.E

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Πολύδωρος Τζε
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
Πολύδωρος Τζε