Στοιχεία Μέλους - Alpha Bank


Επωνυμία Εταιρείας

ALPHA BANK Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Μαρέτης Γιάννης
Στελεχος Διευθύνσεως Ψηφιακών Δικτύων

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Υπηρεσίες Πληρωμών
Όνομα εκπροσώπου:
Μαρέτης Γιάννης