Στοιχεία Μέλους - AIG


Επωνυμία Εταιρείας

AIG EUROPE S.A.

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Αναστασιάδου Δόμνα
Marketing & Communication Manager

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Όνομα εκπροσώπου:
Αναστασιάδου Δόμνα