Στοιχεία Μέλους - AIA


Επωνυμία Εταιρείας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Γκόγκος Κωνσταντίνος
Digital & Innovation

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Τουριστικές & Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες
Όνομα εκπροσώπου:
Γκόγκος Κωνσταντίνος