Στοιχεία Μέλους - Agnotis


Επωνυμία Εταιρείας

CARASSO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΚΑΡΑΚΟΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΚΑΡΑΚΟΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ