Στοιχεία Μέλους - Aesthet


Επωνυμία Εταιρείας

AZ EXCLUSIVE TRADING ΜΟΝ. ΑΕ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΖΑΚΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
CEO

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΖΑΚΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ