Στοιχεία Μέλους - AdScale


Επωνυμία Εταιρείας

ADBOOSTER OE

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΚΑΛΤΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Saas Services, Perfomance Marketing
Όνομα εκπροσώπου:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΚΑΛΤΣΗΣ