Στοιχεία Μέλους - Admiral Sports


Επωνυμία Εταιρείας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ / ΒΟΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΟΙΚ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ / ΒΟΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ