Στοιχεία Μέλους - Advengers


Επωνυμία Εταιρείας

ADVENGERS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ
BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Digital Agency
Όνομα εκπροσώπου:
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ