Στοιχεία Μέλους - Accessoire


Επωνυμία Εταιρείας

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΙΩΑΝΝΗΣ Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ