Στοιχεία Μέλους - 5050


Επωνυμία Εταιρείας

CELECT ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Χ. Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ