Στοιχεία Μέλους - 2happy


Επωνυμία Εταιρείας

ΔΑΝΙΗΛ Κ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ι.Κ.Ε.

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ