Ο GRECA διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 7 Τακτικά Μέλη και 2 Συνδεδεμένα Μέλη του Σωματείου . Τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και 3 αναπληρωματικά μέλη αυτού (2 αναπληρωματικά από τα Τακτικά Μέλη και 1 αναπληρωματικό από τα Συνδεδεμένα Μέλη του Σωματείου) εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση ανά διετία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2020 είναι:

 Φραϊδάκη Κατερίνα
 eltrun.gr 
 Πρόεδρος
 Σαββίδης Μάκης
 oroloi.gr
 Αντιπρόεδρος
 Κακκάβα Σταυρούλα
 you.gr
 Γ. Γραμματέας
 Αυγουστίδης Γιώργος
 skroutz.gr
 Ταμίας
 Βαρβαδούκας Νίκος 
 cosmossport.gr
 Μέλος 
 Βασιλαρά Μαρίνα
 apivita.com
 Μέλος
 Μπεζιούλας Μάριος
 spitishop.gr
 Μέλος
 Κοτσώνης Ευάγγελος
 e-satisfaction.com
 Μέλος
 Λεούσης Αλέξανδρος
gamingbrotherhood.eu Μέλος
 Μάρα Κυμπιζή
 gregorys.gr
 Αναπληρωματικό Μέλος
 Κωστόπουλος Βασίλης
 zakcret.gr
 Αναπληρωματικό Μέλος
 Σκαπινάκη Φωτεινή

 logika.gr
 
 Αναπληρωματικό Μέλος
Στέλιος Πετρίδης έχει αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση του GR.EC.A από τον Απρίλιο του 2018.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους:

 Ζούλοβιτς Μίνα

ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


 Δρίτσα Αναστασία
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 Ποτούρογλου Θεόδωρος

 iqos.gr 
 Καραλής Ιωάννης
 netsteps.gr
 
 Παγωμένος Μιχάλης

 dhlexpress.gr

Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους:

 Γκεζερλής Παναγιώτης  
 Convert Group
 Αρουκάτος Πέτρος
 digitalup.gr
 Φακίρης Διονύσης

 e-shop.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στη Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουνίου 2018 είναι: Φραϊδάκη Κατερίνα
 eltrun.gr 
 Πρόεδρος
 Σαββίδης Μάκης
 oroloi.gr
 Αντιπρόεδρος
 Παλαμίδη Κορίνα
 mediamarkt.gr
 Γ. Γραμματέας
 Αυγουστίδης Γιώργος
 skroutz.gr
 Ταμίας
 Λεούσης Αλέξανδρος
 snatch.gr 
 Μέλος 
 Γεωργιάδης Γιάννης 
 yolenis.com Μέλος
 Βαρβαδούκας Νίκος  cosmossport.gr Μέλος
 Γκεζερλής Παναγιώτης    convertgroup.com Μέλος
 Κοτσώνης Ευάγγελος e-satisfaction.com Μέλος
 Τσίπρας Κωνσταντίνος
 gregorys.gr
 Αναπληρωματικό Μέλος
 Πετμεζάς Θανάσης
 cosmo-one.gr
 Αναπληρωματικό Μέλος
 Σκαπινάκη Φωτεινή

 logika.gr
 
 Αναπληρωματικό Μέλος
Στέλιος Πετρίδης έχει αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση του GRECA από τον Απρίλιο του 2018.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους:

 Ποτούρογλου Θεόδωρος  
 iqos.gr 
 Φορνάρο Αντώνιος
 coozina.gr
 Σπαθή Όλγα
 mediabrands.com
 Ζούλοβιτς Μίνα
 Δικηγόρος
 Αρουκάτος Πέτρος
 digitalup.gr
Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους:

 Φούσκας Κωνσταντίνος   
 rdcal.com 
 Καραλής Ιωάννης
 netsteps.gr
 Μπουκίδης Γεώργιος
 acscourier.net


Το Διοικητικό Συμβούλιο του GRECA για την περίοδο Ιούνιος 2016 - Ιούνιος 2018 ήταν:


 Αντωνόπουλος Φώτης
 tsakirismallas.gr   
 Πρόεδρος
 Πετμεζάς Θανάσης
 cosmo-one.gr
 Αντιπρόεδρος
 Παλαμίδη Κορίνα
 mediamarkt.gr
 Γ. Γραμματέας
 Φραϊδάκη Κατερίνα
 eltrun.gr
 Ταμίας
 Λεούσης Αλέξανδρος
 snatch.gr
 Μέλος
 Λογοθέτης Δημήτρης
 public.gr
 Μέλος
 Γεωργιάδης Γιάννης
 yolenis.com Μέλος
 Παπαντωνόπουλος Σωτήρης
insurancemarket.gr
 Αναπληρωματικό Μέλος
O Πάρης Κορωναίος είχε αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση του GRECA την περίοδο Οκτώβριο 2015 - Ιανουάριο 2018.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την περίοδο Ιούνιος 2016 - Ιούνιος 2018 ήταν:

 Αυγουστίδης Γιώργος  
 skroutz.gr
 Βανικιώτης Περικλής
 publicis.com
 Ζήβας Διονύσης
 welovetoys.gr
 Ζούλοβιτς Μίνα
 δικηγόρος
 Λαλάς Ζανής
 z-mall.gr
Η Ελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο Ιούνιος 2016 - Ιούνιος 2018 ήταν:

 Μπεζιούλας Μάριος 
 spitishop.gr
 Πρεσβεία Έφη
 be24.gr
 Φας Χριστιάνα
 pharmacydiscount.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο του GRECA για την περίοδο Ιούλιος 2015 - Ιούνιος 2016 ήταν:

Θεοφάνους Δημήτρης
 you.gr 
 Πρόεδρος
Αντωνόπουλος Φώτης
 oliveshop.gr
 Αντιπρόεδρος
Παλαμίδη Κορίνα
 mediamarkt.gr
 Γ. Γραμματέας
Φραϊδάκη Κατερίνα
 eltrun.gr
 Ταμίας
Πετμεζάς Θανάσης
 cosmo-one.gr
 Μέλος
Βαρβαδούκας Νίκος
 public.gr
 Μέλος
Παπαντωνόπουλος Σωτήρης
insurancemarket.gr
 Μέλος

Το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο του GRECA για την τριετία 2012 - 2015 ήταν:


 Αντωνόπουλος Φώτης   
 myshoe.gr
 Πρόεδρος
 Δουκίδης Γιώργος eltrun.gr Αντιπρόεδρος
 Καραγιάννη Κατερίνα days4u.gr Γενική Γραμματέας
 Γουλής Νίκος pamediakopes.gr 
 Μέλος (διετέλεσε πρόεδρος από Οκτ '12 έως Απρ '15)
 Μανδρούκας Ηλίας aegeanair.com Μέλος
 Βαρβαδούκας Νίκος  
 public.gr   
 Μέλος
 Λαλάς Ζανής z-mall.gr Μέλος
 Brinkmann Philipp     
 travelplanet24.com 
 Μέλος 2012-13
 Θεοφάνους Δημήτρης you.gr Αναπληρωματικό Μέλος

O Παναγιώτης Γκεζερλής είχε αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση του GRECA για την περίοδο 2012-2014.