Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει την Τετάρτη 26 Ιουνίου (17:00-21:00) Σεμινάριο με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», διάρκειας 4 ωρών και εισηγητή το Σταύρο Ζουμπουλίδη. Δικηγόρο, LLM, MSc/GDPR Expert.

Η ταχεία πρόοδος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τον νομικό κόσμο. Δικηγόροι, in house νομικοί σύμβουλοι, Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων, στελέχη πληροφορικής και άλλοι επαγγελματίες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση συμβάσεων πληροφορικής πρέπει να κατέχουν τις απαραίτητες διεπιστημονικές γνώσεις και νομική εξειδίκευση.

Το Σεμινάριο προσφέρει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να αντιληφθεί κανείς πως πρέπει να χειρίζεται πλείστες όσες συμβάσεις πληροφορικής για να προστατέψει επιτυχώς τα συμφέροντα του εντολέα του:

Συμβάσεις Λογισμικού

 • Συμβάσεις παραχώρησης τυποποιημένου λογισμικού
 • Συμβάσεις ανάπτυξης ατομικού λογισμικού
 • Συμβάσεις συντήρησης λογισμικού
 • Συμβάσεις λογισμικού και Οδηγία 2019/770
 • Λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους

 • Ορισμός υπολογιστικού νέφους
 • Οι συμβάσεις υπολογιστικού νέφους υπό το πρίσμα του Δικαίου του Καταν αλωτή
 • Οι συμβάσεις υπολογιστικού νέφους υπό το πρίσμα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Συμβάσεις υπολογιστικού νέφους και «outsourcing»
 • Συμφωνίες για το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας νέφους (Service Level Agreements, SLAs)
 • Υπολογιστικό νέφος, προστασία και ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Λογισμικά ΤΝ που προσφέρονται ως υπηρεσία σε περιβάλλον Νεφοϋπολογιστικής

Ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοιχτού κώδικα και πνευματική ιδιοκτησία

 • ΕΛ/ΛΑΚ και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Άδειες Εκμετάλλευσης ΕΛ/ΛΑΚ
 • Λογισμικό ΤΝ και άδειες ΕΛ/ΛΑΚ
 • Άδειες Creative Commons

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το αναλυτικό διάγραμμα ύλης, το κόστος συμμετοχής και τους τρόπους παρακολούθησης, μπορείτε να αντλήσετε εδώ, ενώ για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας στο 210 367898 ή ηλεκτρονικά στο edu@nb.org.