Αγαπητά μέλη του GR.EC.A,  

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας και την απόφαση του ΔΣ της 23ης Μαϊου 2024  καλούμε τα τακτικά, συνδεδεμένα και επίτιμα μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακά ενήμερα σε Τακτική Γενική Συνέλευση και στη διενέργεια των Αρχαιρεσιών  για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου (ΔΣ, Ελεγκτική και Συμβουλευτική Επιτροπή) την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 16.00 ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 7 του Καταστατικού,  την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 (σημειώστε τη 2η ημερομηνία)  και ώρα 16.00, οι οποίες θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία στο Gazarte, επί της οδού Βουτάδων 34, Αθήνα.

Για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών θα τηρηθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω στο σημείο «Χρήσιμες Πληροφορίες»

Με την παρούσα σας καλούμε να επισκεφθείτε και να ενημερωθείτε σχετικά με τη συμμετοχή σας στη διεξαγωγή ΓΣ και στις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης θα είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

2. Ενημέρωση για την λήξη της προβλεπόμενης κατ’ άρθρο 12 παρ. 7 θητείας του απερχόμενου ΔΣ που είχε εκλεγεί μέχρι την τακτική ΓΣ του 2024, και σύγκλιση της τακτικής ΓΣ καθώς και της διαδικασίας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ, Συμβουλευτικής και Ελεγκτικής Επιτροπής κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό. Η διάρκεια της θητείας των νέων Οργάνων του Συνδέσμου που θα προκύψει θα είναι διετής (ήτοι μέχρι την τακτική ΓΣ του 2026).

3. Έγκριση ισολογισμού και προϋπολογισμού που καταθέτει το απερχόμενο ΔΣ και έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και της οικονομικής διαχείρισης από την ΓΣ και απαλλαγή του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πράξεις ή παραλείψεις τους.

4. Έγκριση του απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής από τα παριστάμενα στη ΓΣ μέλη, η οποία εποπτεύει τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής

6. Έγκριση ψηφοδελτίων για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής και διενέργεια των Αρχαιρεσιών.

Τα Μέλη που επιθυμούν να μετάσχουν πρέπει να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό.

Σχετικά με τα παραπάνω, μην διστάσετε να στείλετε e-mail στο info@greekecommerce.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210 727 9167 για οποιαδήποτε απορία.

Εκ μέρους του ΔΣ του GRECA

Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος  ΔΣ

Μαρίνα Βασιλαρά, Γ. Γραμματέας