Πρωταρχικός στόχος μας στον GR.EC.A είναι να συμβάλλουμε καταλυτικά στην καλή λειτουργία και υγιή ανάπτυξη των μελών μας που δραστηριοποιούνται στο νευραλγικό κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στο πλαίσιο αυτό , αναγνωρίζοντας τη σημασία όλων των μερών της αλυσίδας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου λάβαμε μια σημαντική πρωτοβουλία για ένα πολύ καίριο θέμα και προχωρήσαμε στην Διεξαγωγή πολυδιάστατης έρευνας.

Η έρευνα , καλύπτει πολλά διαφορετικά κοινά (καταναλωτές, e-shops μέλη και μη μέλη GR.EC.A, εταιρείες last mile , 3pl, κ.α), ώστε να κατανοήσουμε τα νέα δεδομένα στο e-shopping.

Το πλαίσιο της έρευνας αποτελείται από 2 βασικούς πυλώνες :

  1. Αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης έτσι ώστε να δημιουργηθεί εύφορο έδαφος για διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς και να τεθεί το πλαίσιο για αναζήτηση λύσεων προς μια βελτιωμένη εμπειρία εφοδιαστικής αλυσίδας στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
  2. Ενεργοποίηση της δυναμικής του GR.EC.A , προσφέροντας πληροφορίες που αφορούν στους καταναλωτές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα μέλη του να έχουν πρόσβαση σε πιο ολοκληρωμένη πληροφορία που μπορεί να διαφωτίσει τον τρόπο που επιχειρούν.

Η έρευνα έγινε σε συνεργασία με την Truberries, εξειδικευμένη εταιρεία στο χώρο μελέτης στοιχείων έρευνας αγοράς.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Tα ταμειακά ενήμερα μέλη του GR.EC.A καθώς και τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών έχουν δικαίωμα ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Το κόστος συμμετοχής για τα μη μέλη του GR.EC.A. είναι 49 ευρώ.


Μέγας Χορηγός GR.EC.A.