Στο σημερινό ανταγωνιστικό τοπίο των online φαρμακείων, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις όχι μόνο να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες, αλλά και να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία με καλά δομημένες και διαφανείς πρακτικές P&L.

Με την αιγίδα του GR.EC.A , θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου το ειδικά σχεδιασμένο webinar για τον τομέα των online Φαρμακείων, με τίτλο “Μεγιστοποίηση της κερδοφορίας & Αποδεδειγμένες τεχνικές για online Φαρμακεία”.

O Δημήτρη Θεοφάνους, ειδικός στη λιανική πώληση και στα online φαρμακεία & σε συνεργασία με την Contact Pigeon, σας προσκαλούν στο webinar που θα εξοπλίσει τους επαγγελματίες του χώρου με τις απαραίτητες γνώσεις και στρατηγικές για τη βελτίωση των καθημερινών λειτουργιών, της παραγωγικότητας και, τελικά, τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας.

Σε αυτό το Webinar:

  • Θα εξηγήσουμε την έννοια P&L (κέρδη και ζημιές), τη διαδικασία δημιουργίας μιας δήλωσης P&L, καθώς και τα βασικά στοιχεία της.
  • Θα αναλύσουμε τη σημασία τους στην αξιολόγηση της επιχειρηματικής απόδοσης θα μοιραστούμε συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές.
  • Θα εστιάσουμε στην τακτική παρακολούθηση και ανάλυση των δηλώσεων P&L, εστιάζοντας στα οφέλη της παρακολούθησης των KPIs και τον εντοπισμό τάσεων.
  • Θα παρέχουμε καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας των δηλώσεων P&L για τον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση και τη λήψη τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων.