Ο GR.EC.A. υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου ELTRUN  “Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Μαθαίνοντας τις Πτυχές του eCommerce”

Επωφεληθείτε από την  έκπτωση 20% που δίνει ο Σύνδεσμος στα μέλη του για το πρόγραμμα eLearning “Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Μαθαίνοντας τις Πτυχές του eCommerce” του Εργαστηρίου  Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν-ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως του Εργαστηρίου ELTRUN ξεκινά στις  19 Μαΐου 2021 και οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 9 Μαΐου 2021. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών, αποτελείται από 6 θεματικές ενότητες και εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την δημιουργία ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου για τη πραγματική εφαρμογή του στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Άλλες βασικές γνώσεις που παρέχει το πρόγραμμα περιλαμβάνουν τεχνικές υλοποίησης και αξιολόγησης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, θέματα βελτίωσης της εμπειρίας των online καταναλωτών, πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ και τομείς εφαρμογής κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν (mobile business). Επίσης, αναλύονται βέλτιστες πρακτικές από επιτυχημένα ηλεκτρονικά καταστήματα διεθνώς και στην Ελλάδα.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης:

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.