Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν-ELTRUN (www.eltrun.gr), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει πρόγραμμα eLearning με επίκεντρο το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης. 

Ο επόμενος κύκλος ξεκινά στις 20 Οκτωβρίου 2022. Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ως τις  30 Σεπτεμβρίου 2022 .

Το πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών, είναι χωρισμένο σε 5 θεματικές ενότητες. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ηλεκτρονικό Εμπόριο εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την δημιουργία πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου για μία εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου/ ηλεκτρονικού επιχειρείν.


Άλλες βασικές γνώσεις που παρέχει το πρόγραμμα περιλαμβάνουν αρχές και τεχνικές υλοποίησης και αξιολόγησης ηλεκτρονικού καταστήματος, θέματα βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη, πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ και τομείς εφαρμογής κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

·  Απόφοιτοι και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

·  Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος

·  Επαγγελματίες που υποστηρίζουν συμβουλευτικά ή/και τεχνικά το ηλεκτρονικό επιχειρείν

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.