Η εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, θέτει μία σειρά προκλήσεων για τους κατασκευαστές e-shop, πλατφορμών e-commerce και κλαδικών λύσεων λογισμικού, οι οποίες σχετίζονται με την ανάγκη ευθυγράμμισης των εφαρμογών τους (με το νέο θεσμικό πλαίσιο) και την αποτελεσματική κάλυψη όλων των υποχρεώσεων που ανακύπτουν για τους πελάτες τους.

Μέσω του συγκεκριμένου Webinar, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν εκτενώς τόσο για τις νέες απαιτήσεις που επιφέρει η νομοθεσία σε ότι αφορά την έκδοση και διαβίβαση παραστατικών, όσο και για τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης/αναβάθμισης των λύσεων που αναπτύσσουν, μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων διασύνδεσης (API).

Με δομημένο περιεχόμενο και παράθεση παραδειγμάτων, το Webinar θα παρουσιάσει στην πράξη την ευκολία ενσωμάτωσης λειτουργιών myDATA σε υφιστάμενες λύσεις e-shop και κλαδικές λύσεις, επιτυγχάνοντας την πλήρη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα της ΑΑΔΕ, καθώς και τη διασύνδεση τους με την πλατφόρμα myDATA και το λογιστή της επιχείρησης-πελάτη τους.

Στο τέλος του Webinar, θα υπάρχει δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων, τα οποία και θα απαντηθούν είτε άμεσα, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στόχος του προγράμματος

  • Η κατανόηση όλων των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων που δημιουργούνται αναφορικά με την τιμολόγηση προϊόντων (και υπηρεσιών αντίστοιχα) μέσα από e-shops και κλαδικές λύσεις λογισμικού
  • Η παρουσίαση εναλλακτικών δυνατοτήτων αυτοματοποίησης αναφορικά με την έκδοση και σήμανση παραστατικών (χονδρικής και λιανικής) μέσα από e-shops και ανεξάρτητων λύσεων λογισμικού
  • Η ενημέρωση σχετικά με τη δυσλειτουργία των ταμειακών μηχανών και των φορολογικών μηχανισμών στην περίπτωση που το λογισμικό (όπως το e-shop) απαιτεί έκδοση παραστατικών
  • Η εξοικείωση με την έννοια της Πιστοποιημένης Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει για e-shops και κλαδικές λύσεις λογισμικού
  • Η παράθεση εναλλακτικών τρόπων real-time διασύνδεσης e-shops και κλαδικών λύσεων λογισμικού, τόσο με την ΑΑΔΕ όσο και με λογιστικά γραφεία

Σε ποιους απευθύνεται

Το Webinar απευθύνεται σε κατασκευαστές e-shops και προγραμματιστές λύσεων λογισμικού.