Ύστερα από 5 χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης, η CollegeLink επαναφέρει το Digital Marketing Academy και σε ηλεκτρονική μορφή – elearning με την Αιγίδα του GR.EC.A.

Κάθε φοιτητής ή απόφοιτος – ανεξαρτήτως background και επιπέδου – μπορεί να προετοιμαστεί από την άνεση του δικού του σπιτιού και με βάση το δικό του πρόγραμμα και ρυθμό για την πρώτη του δουλειά στον κλάδο του digital marketing. Πως;

 1. 360 εκπαίδευση στα ελληνικά
 • Σύγχρονο εκπαιδευτικό περιεχόμενο – παραγόμενο από 16 experts του χώρου
 • Παρακολούθηση case studies και ανάπτυξη ενός hands on project
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 1. Real-World Project

Κάθε συμμετέχων θα κληθεί να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ένα ολοκληρωμένο digital marketing plan μιας ασφαλιστικής εταιρείας ή ενός ξενοδοχείου σε επίπεδο Social Media, Google & Facebook Ads, SEO, Analytics

 1. 24/7 επικοινωνία με τους εκπαιδευτές
 • Επίλυση αποριών από τους εκπαιδευτές μέσω ενός κλειστού forum
 • Επίλυση αποριών από τους εκπαιδευτές μέσω one on one online meetings
 • Λήψη προσωποποιημένου feedback στο project από τους εκπαιδευτές
 1. Συμβουλευτική & ευκαιρίες καριέρας
 • Αξιολόγηση βιογραφικού από Recruiters του CollegeLink
 • Career Mentoring Meetings (με εκπαιδευτές & εταιρείες hiring partners)
 • Αποστολή project και σύνδεση με τις ευκαιρίες καριέρας των εταιρειών hiring partners

Ο Σύνδεσμος έχει εξασφαλίσει Έκπτωση 25% με τον κωδικό greca.

*Το Academy διαρκεί 70 ώρες και η παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω recorded video lectures

Agenda

1 - Fundamentals of Marketing & Advertising

● What is marketing ● Marketing principles ● Marketing plan ● Marketing principles ● Customer Journey & Funnels ● Segmentation & Marketing Strategies ● Branding vs Direct response

Εισηγητές:

Γιώργος Γιαννακέας,

Consultant

2 - Fundamentals of Digital Advertising

● What is Digital Marketing ● Validate your Idea ● Create an Online Presence ● Promotion & Media - Part 1 ● Promotion & Media - Part 2 ● Analyze your Data

Εισηγητές:

Νικολέττα Μερζιώτη,

Digital Marketing Manager @ Sleed

3 - Fundamentals of e-Commerce

1. Fundamentals of e-Commerce ● Everything is an e-Commerce business ● e-Commerce business models 2. e-Commerce Tools ● Prestashop ● Shopify 3. How to Succeed Customer Acquisition & Retention ● How to Succeed Customer Acquisition pt.1 ● How to Succeed Customer Acquisition pt.2 ● How to Succeed Customer Retention 4. Operations & Logistics ● Operations ● Logistics 5. e-Commerce (Business) Plan ● e-Commerce (Business) Plan ● How to make a goals plan ● Bonus: Three Guiding Principles

Εισηγητές:

Θέμης Μπεζιούλας,

Digital Marketing Administrator @ spitishop.gr

4 - Search Engine Optimization

● What is Search Engine Optimization? ● How Google Ranks Websites (+Ranking Factors) ● Keyword Research ● On-site marketing: Markup & Information Architecture ● Off-site marketing & Link Building ● Reporting & Google Search Console

Εισηγητές:

Γιώργος Γιαννακέας,

Consultant

5 - Paid Search with Google Ads

● Intro to Paid Search ● Ad Account Structure: Campaign Types & Objectives ● Ad Account Structure: AdGroups ● Google Search Keywords ● Planning the right Search Campaign: Keyword Planner ● Text Ads & Extensions ● The Auction (How Google Ranks Text Ads) ● Search Metrics & KPIs ● Reporting ● The Life of a Search Campaign (Setup, Optimization, Matureness)

Εισηγητές:

Ιάσονας Τριγώνης,

Business Unit Director @ Adjust

6 - Affiliate Marketing

● How Affiliates Work ● Settings & Formats ● Commercial Models ● Reporting & Optimization ● Case Study

Εισηγητές:

Παναγιώτης Σφήκας,

Marketing Executive @ Kaizen Gaming

Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος,

Marketing Specialist @ Kaizen Gaming

7 - Email Marketing

● How Email Marketing Works ● Types Email Communications ● Measuring Success: KPI's & Reporting ● Content Development Do's & Don'ts ● Email List Building (Lead Magnets) ● CRM & Segmentations ● Email Marketing Automations ● Tools & Omnichannel Marketing ● Key Takeaways

Εισηγητές:

Director of Customer Success,

ContactPigeon

8 - Social Media, Content Creation & Community Management

1. Intro to Social Media & Community Management ● Let’s talk about social media ● What is social media ● Social Media Landscape ● Facebook Formats ● Images ● Creative Tips ● Carousels ● Videos ● Create a Page on Facebook ● Instagram Formats ● Ad Formats Specs Guide 2. Intro to Let’s talk about our brand weapons ● Brand Analysis ● Brand Values ● Brand Mission ● Target Market ● Tone of Voice ● Canva 3. Let’s Talk about Competition Analysis ● Direct & Indirect Competitors ● Competition Analysis ● SWOT and Values Analysis ● Perceptual Maps 4. Let's talk about strategy ● Strategy and key elements ● Repositioning 5. Three types of key content ● Let's talk about community Management ● Scope and Tips ● How to answer messages and comments 6. Lets Talk about AR Filters & TikTok ● AR Filters ● ΤικΤοκ

Εισηγητές:

Brand Manager,

Skroutz S.A

9 - Paid Social

● Paid Social channels & why we use them ● How Facebook Ads Work - θελει recap ● Entities on Business Manager & Ad Account ● Buying Types ● Campaign Objectives ● Campaign & Ad Set setup ● Reach & Frequency Planning & Setup ● Audience Targeting ● Pixel & Events ● Budget & Schedule ● Placement & Delivery ● Ad Formats & Specs ● Tagging for Google Analytics ● Ad Auction & Delivery ● KPIs & Reporting ● Optimization ● Bonus: Experiments & Brand Lift Surveys

10 - Video Creation (for Social)

● The online video ecosystem and why be a part of it ● Building a brand through video content ● Housing your content and keeping your audience watching ● Brands working with creators/influencers with video content ● KPIs and Reporting

Εισηγητές:

Veronica Soliman

Director of Sales & Partnerships @ Digital Minds Ltd

11 - How to Leverage Influencers

● Selecting Influencers ● Enabling them to be real ● Bring together influencer & brand

Εισηγητές:

Ναστάζια Ταμπακοπούλου,

Marketing @ Plaisio

12 - GDN Advertising

● Introduction to GDN: fundamentals & concept of GDN - what we are going to talk about ● Theory: what display advertising is and how it can be used ● Ad Formats: Examing & choose the right ad types ● Targeting Methods ● GDN Campaign Types ● Shopping Campaigns ● Local Campaigns ● Measuring Performance (metrics) & Optimizing ● How to create your GDN campaign

Εισηγητές:

Γιώργος Τσίρος,

Performance Marketing Manager @ Adjust

13 - YouTube Advertising

● YouTube Channel Creation ● Introduction to YT Ads: fundamentals & concept of YT ads - what we are going to talk about ● Theory: what YouTube advertising is and how it can be used ● Ad Formats: Examining & choose the right ad types ● Targeting Methods ● Campaign Types ● Masthead & BLS ● YouTube Ads for Actions ● Measuring Performance & Optimization ● Case Studies ● YT Campaign Creation

Εισηγητές:

Γιώργος Τσίρος,

Performance Marketing Manager @ Adjust

14 - Media Planning & Reporting

● What is a media Plan & Introduction to Online Planning Framework ● Contents of a media plan - Channels & Ad Formats Revision ● Contents of a media plan - Audience Revision ● Campaign Objectives ● Main KPI's Definition ● Media Planning Process & Tools ● Actual Media Planning ( 3 Real Cases Scenarios ) ● Media Planning Common Pitfalls ● Measurement Solutions ● Reporting Solutions

Εισηγητές:

Δημήτρης Καραμολέγκος,

Performance Marketing Director @ Ogilvy

15 - Mobile App Marketing

1. Introduction to Mobile App Marketing ● Discovering, Downloading it, Completing the onboarding process, Staying engaged ● Mobile App Marketing vs Mobile Marketing: What’s the Difference? ● Mobile App Funnel (Awareness, Consideration, Conversion, Relationships, Retention) 2. The Lifecycle of a Mobile App Marketing Plan ● User Acquisition (App Store Optimization (ASO) & Paid Ads) ● Engage Users + Increase Retention (Push Notifications (Text & Rich) & In-App Messages 3. How Mobile App Advertising works ● Type of Placements (banner, interstitial, MREC etc.) ● Where do those ads come from? (networks) ● Advertisers, Publishers and Medians 4. How to prompt more users download a mobile app ● Improve ASO (Text & App Indexing/Mobile Structure Data, hype/app icons/screenshots) ● Medians (Become Advertiser) ● Paid Ads (Google AdWords, Social Media etc.) 5. Mobile App Marketing Metrics You Should Focus On ● Retention rate, daily/monthly active users, Session length, Time in app, Acquisitions, ● Screen flow, Lifetime value (LTV) etc. 6. How to optimize your store listing with experiments ● Best practices, features, and functionality of store listing experiments ● Setup and configuration of experiments ● User experience with store listing experiments ● How to review and take action once your experiment is complete 7. How to improve app engagement ● App engagement is and why it's important ● Recognize the different ways in which app engagement can be optimized ● Identify how to increase app engagement ● Identify types of app engagement metrics 8. How to monetize a mobile app (subscriptions, paid model, ads) ● How to monetize your app ● How to choose a monetization strategy ● What you need to know before you implement monetization options in your app 9. 4 biggest mobile app marketing insights for 2019 ● User Retention, Personalized Push Notifications, Abandon, In-App Messages ● Step by Step | Mobile App User Acquisition tactics ● Getting started (Make a plan, Estimate cost of customer acquisition, Audience, Metrics) ● Use of Right tactics (Social tactics like email, social, content, offline, organic reviews) 10. Technical tactics like ASO, Asset Optimization, Paid tactics, Creative design) ● Analyze and Optimize (Measure, Tools and Software, Test)

Εισηγητές:

Μάγκυ Κοντού,

Cofounder & Lead Product Designer @ SimpleApps.gr

16 - Digital & Web Analytics

● Understanding Web Analytics & their Use ● Sources of Data ● Tracking ● Metrics & KPIs ● Digital Measurement Plan ● Analytics Walkthrough

Εισηγητές:

Γιώργος Γιαννακέας,

Consultant

17 - Tracking and Optimizing Digital Funnels

● Metrics that matter @ Lead Generation & eCommerce ● Creating Goals/Events & Measure via Google Analytics & Facebook Pixel ● 4 Funnel Steps & KPIs ● Optimization @ Facebook Ads & Google Ads

Εισηγητές:

Δημήτρης Καλαιντζής,

Digital Marketing Manager @ Greek Internet Marketing

18 - Growth Marketing

● Intro for Growth Hacking Session ● Some awesome Gwoth Hacks ● What is Growth Hacking? ● The Growth Hacking Process ● On the way to Product/market fit ● -The Growth Hacker’s Tools: Conversational Marketing #Intercom ● -Build your mobile app without coding #Glide ● -Connecting Marketing apps #Zapier ● So now what?

Εισηγητές:

Βασίλης Σταθόπουλος

VP of Growth @ ProveSource

19 - Data Studio & Tag Manager

1. Intro. Build Dashboards & Reports With Google Data Studio ● Data Studio Introduction ● Build your first report & insert Data Sources ● Charts & Filters ● Loading Data into Google Sheets ● 3rd Party Data Sources 2. Getting Started with GTM ● Introduction to GTM ● Installing GTM ● Tag Planning 3. GTM 101 ● Triggers ● Tags ● Variables 4. Creating Our First Tags ● Google Analytics Universal Id ● Facebook Pixel (Base code & Basic Events) ● Preview Mode & Submit

Εισηγητές:

Δημήτρης Καλαιντζής,

Digital Marketing Manager @ Greek Internet Marketing