Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην αύξηση της παραγωγικότητάς και της κερδοφορίας τους, οδηγώντας τους οργανισμούς στον επανακαθορισμό των επιχειρηματικών τους μοντέλων, με στόχο να γίνουν περισσότερο ψηφιακοί και ανταγωνιστικοί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική εποχή.

Παράλληλα, τους επιτρέπει να αναγνωρίσουν εκείνες τις στρατηγικές προσεγγίσεις που αξίζει να υιοθετήσουν για την ανάπτυξή τους και ακολούθως να διοχετεύσουν τις ενέργειες τους. Το αρμονικό «πάντρεμα» της κουλτούρας με τις νέες τεχνολογίες, η ευελιξία, η συνεχής εκπαίδευση, η κατανόηση και σωστή αξιοποίηση των δεδομένων, η ευθυγράμμιση του IT με τις ανάγκες των υπόλοιπων τμημάτων και της διοίκησης, αλλά και η σωστή καθοδήγηση αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να αποδώσουν οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού όχι μόνο αυτά που υπόσχονται, αλλά και πολλά περισσότερα.

Σκοπός του Digital Business Transformation conference είναι να δημιουργήσει ένα σημείο συνάντησης για όσους εργάζονται στις ποικίλες πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της στρατηγικής και να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας, κάνοντας την κοινωνία μας περισσότερο ασφαλή και υποστηρικτική.

Μέσα από 30+ case studies ψηφιακού μετασχηματισμού από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, το συνέδριο θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μοιραστούν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές, να μιλήσουν για τα μαθήματα που πήραν από τις ψηφιακές δράσεις που έτρεξαν στις εταιρείες τους και να συζητήσουν την επίδραση αυτών των δράσεων στην επιχειρηματική λειτουργία, δημιουργώντας το περιβάλλον για networking,   όπως και για ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και εμπειριών.