Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στην εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο: «Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007–2013 της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)».

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, στις 09.00 π.μ., στο «Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα τελικά αποτελέσματα του έργου που αφορούν στην εμπεριστατωμένη “εκ των υστέρων (ex-post)” αξιολόγηση των δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας που υλοποίησε η ΓΓΕΚ, κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013.

Επισυνάπτεται το ενδεικτικό πρόγραμμα της Ημερίδας

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της εκδήλωσης τόσο δια ζώσης (E.I.E., Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα) όσο και εξ αποστάσεως, μέσω: α) του παρακάτω συνδέσμου με δυνατότητα  παρακολούθησης και συμμετοχής στο ZOOM Webinar:

https://us06web.zoom.us/j/87170243958?pwd=CJ_RmbwOmG-7fTrzFrtNmX3hz04gig.8NYENqc17GhIYe7m

Passcode: 175394

Topic: ΓΓΕΚ – Ημερίδα «Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007-2013

είτε β) του συνδέσμου live streaming  από το κανάλι YouTube της ΓΓΕΚ με δυνατότητα απλής παρακολούθησης:https://youtube.com/live/nS2YB-HsZcE