Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου συμμετέχει ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου Allies , που έχει ως στόχο την υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας (HSP) και την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις νέες απαιτήσεις και υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού «Τρομοκρατικό Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο» (TCO).

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος , διοργανώνει διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ φορέων του ALLIES αλλά και Παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας.

Ελάτε μαζί μας, σε μια διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ ALLIES και Παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας αυτή την Πέμπτη στις 12:00.

Εάν είσαι πάροχος φιλοξενίας, συμμετέχοντας σε αυτή την εκδήλωση θα αποκτήσεις πρώιμη πρόσβαση στο πρωτοποριακό εργαλείο ALLIES, βασισμένο σε AI, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει στη συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό TCO (Terrorist Content Online).