11/06/2020

Σημαντική Ενημέρωση για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης 2020 & των Εκλογών του Συνδέσμου

Αγαπητά μέλη ,

 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του GR.EC.A , αντιλαμβανόμενο τη δύσκολη συνθήκη που έχει δημιουργήσει η πανδημία για τη συνάθροιση των μελών του Σωματείου και τη διεξαγωγή της ΓΣ καθώς και των αρχαιρεσιών με φυσική παρουσία, λόγω της απαγόρευσης συγκέντρωσης άνω των 10 ατόμων για την προστασία της υγείας των εκπροσώπων των μελών του Σωματείου και την αποφυγή διάδοσης του COVID-19, αποφάσισε τη σύγκληση και τη διεξαγωγή της τακτικής ΓΣ και των αρχαιρεσιών εξ αποστάσεως και δη ηλεκτρονικά  την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 16.00    ,όπως προβλέπεται δυνάμει των άρθρων 12 παρ. 9 και 11 του Καταστατικού καθώς και του άρθρου 17 παρ. 6 .

Συγκεκριμένα, η διεξαγωγή της ΓΣ θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Zoom» που είναι ευρέως διαδεδομένο μέσο τηλεδιάσκεψης, το οποίο διαθέτει και δυνατότητα ψηφοφορίας για τη λήψη των αποφάσεων της συνέλευσης ενώ παράλληλα κατά τον ίδιο χρόνο θα διεξαχθεί και η διαδικασία των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Νέου ΔΣ, Ελεγκτικής Επιτροπής και Συμβουλευτικής Επιτροπής μέσω της χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας «ZEUS» με θητεία, βάσει του άρθρου 17 παρ. 1 του Καταστατικού, μέχρι την τακτική ΓΣ του 2022.
Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα αποτελεί ουσιαστικά ψηφιακή κάλπη και εργαλείο ψηφοφορίας, η οποία ανήκει στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι τεχνολογικός φορέας, λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος και παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η οποία είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας και την απόφαση του ΔΣ της 10 Ιουνίου 2020 καλούμε τα τακτικά, συνδεδεμένα και επίτιμα μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακά ενήμερα σε Τακτική Γενική Συνέλευση και στη διενέργεια των Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου (ΔΣ, Ελεγκτική και Συμβουλευτική Επιτροπή) την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 16.00   


Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στη διεξαγωγή ΓΣ και στις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου , θα πρέπει:

  • Να έχετε αποστείλει συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση που θα βρείτε εδώ  εως και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι και αφορά στην ταυτοποίηση των μελών του Σωματείου που θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης e- mail, που θα μας δηλώσει κάθε μέλος μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης με σφραγίδα εταιρείας, που να πιστοποιεί τον εκπρόσωπό του μέλους – χρήστη, ο οποίος θα συμμετάσχει στη διεξαγωγή της ΓΣ και στις Αρχαιρεσίες καθώς και το κινητό του τηλέφωνο για να επικοινωνεί το Σωματείο μαζί του.
    Η Υπεύθυνη Δήλωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου info@greekecommerce.gr

 

  • Να έχετε προβεί στην τακτοποίηση οικονομικών σας υποχρεώσεων προς το Σύνδεσμο έως την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

Παρακαλούνται όσα εκ των μελών επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα να ενημερώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ακόλουθο τρόπο (σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού):
Υποβολή υποψηφιότητας με e-mail στο info@greekecommerce.gr προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το αργότερο 5 ημέρες πριν τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευση των εκλογών με ρητή αναφορά για ποιο όργανο θέτουν υποψηφιότητα (ήτοι έως και την 18-6-2020).

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις διαδικασίες που θα τηρηθούν στα παρακάτω links :

Διαδικασία συμμετοχής και ψηφοφορίας για τη λήψη των αποφάσεων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης  δια μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom

Διαδικασία ψηφοφορίας εκλογής νέων οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτική Επιτροπή και Συμβουλευτική Επιτροπή) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZEUS

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης GR.EC.A. & Αρχαιρεσίες για νέο ΔΣ_2020

Σχετικά με τα παραπάνω, μην διστάσετε να στείλετε e-mail στο info@greekecommerce.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210 727 9167 για οποιαδήποτε απορία.

 

Εκ μέρους του ΔΣ του GR.EC.A

Δρ.Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος  ΔΣ

Γεωργιάδης Γιάννης, Γ. Γραμματέας