25/09/2020

Ερωτηματολόγιο για την εφαρμογή της PSD2 & της διαδικασίας SCA (Strong Customer Authentication) για τις συναλλαγές με κάρτα στο e-commerce περιβάλλον

Αγαπητά μέλη,

στα πλαίσια της συνεργασίας του GR.EC.A με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών & την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας PSD2 και συγκεκριμένα της διαδικασίας SCA (Strong Customer Authentication) η οποία αφορά τις συναλλαγές με κάρτα στο e-commerce περιβάλλον, παρακαλούμε όπως αφιερώσετε τρία λεπτά στην συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου

Μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου ο GR.EC.A επιθυμεί να καταγράψει το στάδιο ετοιμότητας στο οποίο βρίσκεται η Ελληνική αγορά, με στόχο να να μεταφέρει την εικόνα της παρούσας κατάστασης  στους εμπλεκόμενους φορείς.

Αφορά μια σημαντική ΔΡΑΣΗ του GR.EC.A για τον κλάδο, για αυτό τον λόγο ζητάμε τη συμπλήρωση από όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Νέα για την εφαρμογή της PSD2


Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι η 31/12/2020.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι σήμερα δεν αναμένεται να δοθεί παράταση.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών έως την ως άνω ημερομηνία, υπάρχει πιθανότητα για τους εμπόρους να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην ολοκλήρωση των παραγγελιών με χρήση καρτών.