Στοιχεία Μέλους - Actionitems


Επωνυμία Εταιρείας

ΠΑΣΤΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΠΑΣΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΜΕΤΟΧΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ eCommerce

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΠΑΣΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ