Στοιχεία Μέλους - Abox


Επωνυμία Εταιρείας

U.T.V. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ