• 12/01/2016

  Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα: Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 2015

  Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα: Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 2015

  βιομηχανια:

  E-commerce

  πηγή:

  ΕΛΣΤΑΤ

  Διαβάστε περισσότερα...

 • 22/12/2014

  Ετήσια Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών και Πληροφόρησης 2014

  Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα Νοικοκυριά: Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2014

  βιομηχανια:

  E-commerce

  πηγή:

  ΕΛΣΤΑΤ

  Διαβάστε περισσότερα...

 • 10/04/2013

  Ετήσια Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών και Πληροφόρησης 2013

  Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα Νοικοκυριά: Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2013

  βιομηχανια:

  E-commerce

  πηγή:

  ΕΛΣΤΑΤ

  Διαβάστε περισσότερα...

DOWNLOADS