Όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη του GRECA έχουν δικαίωμα να τοποθετήσουν στις ιστοσελίδες τους το παρακάτω σήμα, το οποίο πιστοποιεί ότι είναι μέλη του συνδέσμου. Προσδίσουν έτσι αξιοπιστία στο ηλεκτρονικό τους κατάστημα, καθώς οι χρήστες θα γνωρίζουν ότι το εν λόγω κατάστημα είναι μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
DOWNLOADS