Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά από σχεδιασμό 3 εβδομάδων καταφέραμε να εξασφαλίσουμε προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες που έχουν εκδοθεί από τράπεζα του εξωτερικού. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίξαμε άμεσα τα μέλη μας, που αντιμετώπισαν  δυσκολίες στις πληρωμές καθοριστικής σημασίας υπηρεσιών όπως hosting, domains, operations management, cloud-based services, κτλ.

Η κίνηση κρίθηκε ως επιβεβλημένη αφού, όντας στην 4η εβδομάδα των capital controls και με τις Ηλεκτρονικές πληρωμές να είναι 'κλειδωμένες' προς παρόχους υπηρεσιών εξωτερικού, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε e-shops και digital agencies πολλαπλασιάζονται γεωμετρικά. Όπως ανέδειξε μάλιστα, η πρόσφατη έρευνα του ELTRUN που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον GRECA, τα ευρήματα είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, αφού το 49% των e-shops έχουν σημαντικό πρόβλημα με την φιλοξενία (hosting) τους, παρά το ιδιαίτερα χαμηλό μέσο μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας. 

Όλες οι προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες των €100 δόθηκαν στα μέλη του GRECA.
Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να αφήσετε στοιχεία στην παρακάτω φόρμα για την περίπτωση που μπορέσουμε να εκδώσουμε πάλι νέες κάρτες.