Μίνα Ζούλοβιτς
Δικηγόρος
Συνεταίρος, Φιλοθεϊδης & ΣυνεταίροιΒιογραφικό
Η Μίνα Ζούλοβιτς είναι δικηγόρος, συνεταίρος στο δικηγορικό γραφείο Φιλοθεϊδης & Συνεταίροι. Εξειδικεύεται στο χώρο του δικαίου των εταιρειών καθώς και του δικαίου on line & mobile συναλλαγών & της Καινοτομίας. Παρέχει τις νομικές της υπηρεσίες σε αρκετές από τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες (με παρουσία και σε αρκετές χώρες του εξωτερικού), καθώς και σε πολλά δυναμικά και φιλόδοξα start ups με καινοτόμες ιδέες.
Διαθέτει πλούσια πρακτική εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων και εξειδικευμένων νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις νέες μορφές συναλλαγών και τεχνολογιών (όπως λ.χ. διενέργεια B2C ηλεκτρονικών πωλήσεων, ασφάλεια συναλλαγών, e-procurement systems, e-payment systems, ηλεκτρονικά τιμολόγια, προσωπικά δεδομένα, συμβάσεις για την ηλεκτρονική διαχείριση υπηρεσιών logistics, μεταφοράς & φύλαξης προϊόντων ή/και αρχείων, B2B marketplaces & VPN networks, συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, νομικά θέματα branding & online marketing, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων κ.ο.κ.).
Επίσης συνεργάζεται με τα νομικά τμήματα μεγάλων εταιρειών για τον νομικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής τους σε θέματα που άπτονται της εξειδίκευσής της, συμμετέχει σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενώ έχει μακρά συνεργασία με μεγάλα Legal 500 δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο.
Η Μίνα είναι legal expert της Κομισιόν για αξιολογήσεις έργων IT στο πλαίσιο του Horizon 2020, είναι εκλεγμένο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του GRECA τον οποίο συνδράμει και με την παροχή νομικών υπηρεσιών, έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, διδάσκει ως επισκέπτρια σε ακαδημαϊκά προγράμματα και είναι εισηγήτρια σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια και ημερίδες.


Θοδωρής Κωνσταντακόπουλος
Δικηγόρος
Συνεργάτης, Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε.Βιογραφικό
Ο Θοδωρής Κωνσταντακόπουλος είναι δικηγόρος, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε., μιας από τις ηγετικές εταιρείες στο δίκαιο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η οποία παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες. H εταιρεία είναι το ελληνικό μέλος του δικτύου Lexing, μιας διεθνούς οργάνωσης δικηγορικών εταιρειών με εξειδίκευση στο δίκαιο προηγμένων τεχνολογιών.
Ο Θοδωρής Κωνσταντακόπουλος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων του Leibniz Universität Hannover και του Queen Mary College, University of London. Συμβουλεύει εταιρείες της λίστας Fortune500 επί θεμάτων δικαίου της τεχνολογίας, ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεπικοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας του καταναλωτή.


Αθηνά Κοντογιάννη
Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή
Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή ΕλλάδαςΒιογραφικό
Η Αθηνά Κοντογιάννη είναι απόφοιτη Νομικής και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο αστικό δίκαιο «με Άριστα» από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κρατική υποτροφία.
Αποτελεί μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999 και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία ως νομικός σύμβουλος στο Επιστημονικό Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων και των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Τα βασικά ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται στον τομέα της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας και της καλής νομοθέτησης, καθώς και στο δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή υπό συγκριτική σκοπιά στην Ευρώπη, ενώ είναι γνώστης θεμάτων δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαθέτει αρκετές επιστημονικές και άλλες δημοσιεύσεις, κυρίως σε σχέση με την Οδηγία 1999/44/ΕΚ για την ευθύνη του πωλητή στην πώληση αγαθών, με την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και με το ηλεκτρονικό εμπόριο.
H κ. Κοντογιάννη είναι Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας από τον Οκτώβριο 2014.    


Ιωάννης Κοτσέλης
Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας ΚαταναλωτήΒιογραφικό
Ο Ιωάννης Κοτσέλης είναι προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή. Κατέχει πτυχίο οικονομικών από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και MSc Degree in Agricultural Economics από το University of London.


Αθηνά Σαλάππα
Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής, Θεσμικών σχέσεων και Διοικητικής Συνεργασίας
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή


 

Βιογραφικό
Η Αθηνά Σαλάππα είναι προϊσταμένη στο Τμήμα Πολιτικής Καταναλωτή, Διοικητικής Συνεργασίας και Θεσμικών σχέσεων στη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνιολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, καθώς και δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων και ενός διδακτορικού στον τομέα εγκληματολογίας από το ίδιο πανεπιστήμιο.