Προφίλ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) αποτελεί το όργανο και τη φωνή των Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο του e- Επιχειρείν. Όντας ένα σημείο αναφοράς, όλες οι επιχειρήσεις/ μέλη έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για τις εξελίξεις και να λαμβάνουν στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα τα οποία τις βοηθούν να λάβουν αποφάσεις σύμφωνα με την επικαιρότητα. Το σήμα GRECA, διασφαλίζει την αποδοχή και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας από όλες τις εταιρείες που είναι μέλη.


Σκοπός

Ο πρωταρχικός σκοπός του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών του και γενικότερα του κλάδου του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Έχοντας ως άξονα τον παραπάνω βασικό σκοπό, ο Σύνδεσμος θέτει ως στόχους (1) την ανάπτυξη ενός πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών του, γεγονός που θα βοηθήσει την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και θα ενισχύσει την ύπαρξη καλών πρακτικών. (2) Την εκπαίδευση των μελών του σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν καθώς και (3) Την προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο ευρύ κοινό με τη στήριξη των φορέων που εμπλέκονται στον κλάδο. Τέλος (4) Τη συμβολή στην προστασία τόσο των μελών του, όσο και του καταναλωτικού κοινού προάγοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

Τέλος, ο Σύνδεσμος θέλει να αναδείξει τις καλές πρακτικές και να ενισχύσει το αίσθημα εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.