04/06/2019

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης GR.EC.A. 2019

Πρόσκληση

Των Μελών του Σωματείου με την Επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

και τον Διακριτικό Τίτλο Ε.Σ.Η.Ε

στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2019

                     (και επαναληπτική την 19η Ιουνίου 2019)

Αγαπητά μέλη του GRECA,

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας και την απόφαση του ΔΣ της 31ης Μαΐου 2019 καλούμε τα τακτικά, συνδεδεμένα και επίτιμα μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακά ενήμερα σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 (σημειώστε την 2η ημερομηνία) και ώρα 16:00 στο GAZARTE στην περιοχή Γκάζι (Βουτάδων 32 - 34, 11854, Αθήνα).

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης θα είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

2. Έγκριση ισολογισμού και προϋπολογισμού, καθώς και της οικονομικής διαχείρισης από τη ΓΣ και έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.

3. Έγκριση του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

4. Συζήτηση λοιπών θεμάτων από τα μέλη της ΓΣ

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Η προσέλευση ξεκινά στις 15:30 και η έναρξη της ΓΣ στις 16:00.

Όπου στην παρούσα πρόσκληση γίνεται αναφορά σε τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων μελών νοείται ότι τα μέλη οφείλουν να έχουν να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν σε όλα τα θέματα έχουν μόνο τα τακτικά μέλη και τα επίτιμα τακτικά που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Τα ταμειακώς τακτοποιημένα συνδεδεμένα (μη τακτικά) μέλη και τα επίτιμα μη τακτικά μέλη δύνανται να παρίστανται και να εκφράζουν τη γνώμη τους άνευ όμως δικαιώματος ψήφου.

Τα μέλη θα πρέπει να έχουν μαζί τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια παραμονής ή Δίπλωμα Οδήγησης ως αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να παραστεί ο εκπρόσωπος που έχετε δηλώσει στο Σωματείο, τότε πρέπει να υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση προς τον παρευρισκόμενο είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους, είτε από τον εκπρόσωπο μέλους που έχετε δηλώσει στο σωματείο.

Τα μέλη που επιθυμούν να μετάσχουν πρέπει να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό.

Σχετικά με τα παραπάνω, μην διστάσετε να στείλετε e-mail στο info@greekecommerce.gr για οποιαδήποτε απορία.

Εκ μέρους του ΔΣ του GRECA

Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος  ΔΣ

Κορίνα Παλαμίδη, Γ. Γραμματέας