10/05/2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αναφορικά με την εκπτωτική περίοδο για τα eShops

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις για την περίοδο των εκπτώσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 4177/2013 όπως ισχύουν. Επομένως, οι περίοδοι των τακτικών εκπτώσεων είναι από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουάριου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις διαρκούν 30 ημέρες ως εξής: είτε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, είτε σε περιόδους που θα ορίσουν οι αντιπεριφερειάρχες (για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τρία δεκαήμερα, Μάιο, Σεπτέμβριο -λόγω ΔΕΘ- και Νοέμβριο).

Για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, κάθε κατάστημα ακολουθεί τις ημερομηνίες που ορίζει ο κάθε Αντιπεριφερειάρχης (ανάλογα πάντα με την περιοχή που εδρεύει η επιχείρηση).