20/06/2017

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του GR.EC.A._Ιούνιος 2017

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, η οποία έλαβε μέρος στις 20 Ιουνίου 2017 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel. Τα τακτικά μέλη ενημερώθηκαν και ψήφισαν και ενέκριναν ομόφωνα όλα τα Θέματα της Ημερησίας Διάταξης. Πιο συγκεκριμένα:

1. Ενημερώθηκαν για την αντικατάσταση εκπροσώπου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και για το νέο μέλος του ΔΣ και τον εκπρόσωπό του, που αναπλήρωσε παραιτηθέν μέλος και ενέκριναν τις ανωτέρω ενέργειες.

2. Ενέκριναν ισολογισμό και προϋπολογισμό και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και την οικονομική διαχείριση από την ΓΣ.

3. Ενέκριναν τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

4. Ενέκριναν τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού εμπιστοσύνης/σήματος αξιοπιστίας (GR.E.C.A Trustmark) και των όρων που το διέπουν κατ’ άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού.

5. Ενέκριναν την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού και την κωδικοποίηση του καταστατικού με βάση τις τροποποιήσεις.

Δείτε φωτογραφικό υλικό: